استاد علی محمد بلوچ یکی از مهمترین منابع موسیقی پیچیده بلوچی بود که در نهایت دقت به تمام ظرایف موسیقی بلوچستان اشراف و تسلط داشت.

وی ساکن چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود.

نواختن سَرود (قیچک) را از کودکی آغاز کرد و با بزرگ‌ترین "شائران" بلوچستان از جمله ملا کمال‌خان هوت و لعل‌بخش پیک همکاری داشت که در خاطره مردم بلوچ زنده مانده است.

این استاد برجسته ساز قیچک یکی از راویان مهم موسیقی بلوچستان در دو سوی مرزهای ایران و پاکستان بود.

شعر خوانی در چاه بهار ،استاد علی محمد بلوچ

شعر خوانی در چاه بهار ،استاد علی محمد بلوچ

تسلط او بر موسیقی بلوچی در بالاترین سطح تکنیکی و هنری بود و انواع گوناگون موسیقی بلوچ را در حد کمال اجرا می‌کرد.

علیوک موسیقی شائری، گواتی (موسیقی درمانی) و انواع رپرتوارهای سُوت و نازنیک را در حد کمال و با استادی می‌نواخت.

اجرای سحرآمیز و زیبایش همیشه گرمابخش برنامه ها و مراسم مختلف بود.

محمدعلی بلوچ در زمان حیاتش با حضور در جشنواره های مختلف هنری در داخل و خارج از کشور برای معرفی موسیقی بلوچی و ساز سروز»قیچک« خدمات شایانی انجام داده است و به اقرار استادان و صاحب نظران برجسته موسیقی نواحی کشور، در ردیف بزرگ ترین نوازنده های ساز های آرشه ای جهان قرار داشت.

استاد علی محمد بلوچ هنرمندی متعهد و با اخلاق بود که دینداری و مهربانی اش زبانزد عام و خاص بود.


علی‌محمد بلوچ در جشنواره‌های داخلی و خارجی زیادی حضور داشت.

در سال ۹۲ در اولین جشنوارۀ آینه‌دار به همراه خلیفه شهمیر بلوچ مالداری و برادران برمه ذکرهای گواتی و همچنین، همراه با اسحاق بلوچ اجرای شائری بلوچی را در حضور محمدرضا شجریان را اجرا کرد.

علی محمد بلوچ کنگره ملی شعر پیامبر مهربانی

آخرین اجرای او درنخستین کنگره ملی شعر پیامبر مهربانی بود که در 22 و 23 آذر ماه امسال همزمان با هفته وحدت در زاهدان برگزار شد. علی محمد بلوچ از سرمایه های بزرگ و جبران ناپذیر موسیقی بلوچستان بود که تاریخ موسیقی نواحی کشور و تمام علاقه مندان به موسیقی بلوچی هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

تصویر محمد علی بلوچ با ساز قیچک

بزرگترین نوازندگان قیچک بلوچستان در پی عارضه قلبی در بیمارستان چابهار پس از شست و دو سال چشم بر دنیا بربست.